O nás

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) podporuje rozvoj inkluzivního vzdělávání v českém vzdělávacím systému. Sdružuje neziskové organizace, zástupce akademické obce, zástupce škol, rodičů i mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří věří, že společné vzdělávání je cestou k soudržné a prosperující společnosti.

Usilujeme o to, aby cílem vzdělávání byl maximální rozvoj vzdělávacího potenciálu každého dítěte, pokud možno v přirozené vrstevnické skupině. Podporujeme systémové změny směřující k vyšší kvalitě a spravedlivosti ve vzdělávání. Usilujeme o to, aby každá škola měla podmínky pro vzdělávání všech dětí ze své spádové oblasti včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i dětí mimořádně nadaných. Podporujeme také konkrétní školy při zajišťování podmínek pro vzdělávání žáků s různou mírou vzdělávacích potřeb i rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami při hledání vhodných forem podpory jejich dětí.

Naším cílem je, aby každé dítě zažilo ve škole přijetí a úspěch a mohlo naplno rozvinout svůj vzdělávací potenciál.

© 2018 - cosiv.cz
web vytvořilo kreativní studio MIRSA Bohemia