Webinář NPI ČR na téma Jak dnes může škola podpořit rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami?

Webinář Tomáše Machalíka z Národního pedagogického institutu ČR s  Lenkou Hečkovou z  ČOSIV k tématu poskytování podpůrných opatření dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a podpoře jejich rodičů při vzdělávání v době nouzového stavu.

Situace rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je v současném režimu distančního domácího vzdělávání specifická. Rodiče musí zajistit nejen domácí výuku svých dětí, ale také ošetřit jejich speciální vzdělávací potřeby. K tomu jim mohou scházet potřebné dovednosti, vzdělání, pomůcky, technické vybavení i čas. Vedle toho také komunikace se školou nemusí vždy fungovat hladce či dokonce vůbec. Jaké jsou zkušenosti rodičů při distančním vzdělávání dětí se SVP, s čím se v praxi potýkají a co by jim ze strany škol při vzdělávání dětí se SVP pomohlo?

Webinář upozorní na potřebu zachování kontinuity poskytování podpůrných opatření dětem se SVP i po dobu uzavření škol. Platí, že nárok na podpůrná opatření nadále trvá, i když děti nejsou fyzicky ve škole. Dále se bude hovořit také o snahách maximálně podpořit rodiny v zajištění domácího vzdělávání. Zazní, že za příležitost současného stavu lze považovat zvýšenou možnost individualizovat výuku, za velké riziko naopak další prohloubení značných nerovností v českém vzdělávacím systému.

 

kategorie:

dokumenty pdf:

video:

© 2018 - cosiv.cz
web vytvořilo kreativní studio MIRSA Bohemia