Výuka sociálně-emočního učení na dálku

Přinášíme několik jednoduchých tipů pro učitele, jak zařadit sociálně-emoční učení do současné distanční výuky.

Vycházíme z článku How to Teach Social Emotional Learning When Students Are not in School, Education Week

Mnoho dětí, žáků, studentů prochází v současné době nelehkým obdobím. Musí se vyrovnat s karanténou, kterou přinesla současná pandemie koronaviru, nemohou se vídat se svými přáteli, spolužáky, prarodiči a prostor mnohých se zúžil na několik metrů čtverečních. Někteří z nich mohou trpět pocitem stísněnosti, neví, co se bude dít v příštích měsících a mají strach o své blízké.

Více než kdy dříve je potřeba zařazovat do vyučování prvky sociálně-emočního učení. Zde je několik tipů na aktivity, které do výuky snadno zařadíte.

 • Přesměrujte žákovu pozornost.
  Nechte žáky zamyslet se nad tím, jak by mohli poradit svým kamarádům, kteří trpí strachem z koronaviru. Co pomáhá jim samotným? Jak kamarády potěšit?
 • Zašlete žákům každý den motivační a podporující zprávu.
  Všechno bude dobré a společně to zvládneme.
 • Pokračujte co nejvíce v pravidelných aktivitách.
  Např. ranní nebo komunitní kruh skrze online prostředí. Věnujte tento čas otázkám, jak se vašim žákům daří, jak vše zvládají. Nemohou-li se někteří žáci připojit online, zatelefonujte jim a předejte pozdravy od ostatních spolužáků.
 • Čtěte inspirativní příběhy.
  Předčítejte žákům příběhy s hrdiny, kteří procházejí podobnými situacemi. Rozebírejte jejich reakce, jak by hrdinům poradili?
 • Ukažte žákům, že i oni mohou přispět ke snížení šíření viru.
  Připomínejte žákům důležitost důkladného mytí rukou. Nastalá situace je příležitostí, ve které mohou žáci pochopit, jak jejich činy mohou ovlivnit ostatní.
 • Vymýšlejte zajímavé výzvy a aktivity k utužení týmového ducha.
  Např. všichni si na online přenos vezmou stejnou barvu trička, co nejšílenější ponožky, vtipný kostým. Pokud nepracujete online, mohou se žáci vyfotit a poslat, vy poté rozešlete koláž ze zaslaných fotografií.
 • Naučte žáky mindfulness cvičení.
  Můžete natočit krátké instruktážní video s jednoduchými dechovými cvičeními nebo je zařadit do online ranních kruhů.
 • Připravte žákům krátké shrnutí nejnovějších zpráv.
  Pro některé žáky může být složité se zorientovat v tom, co se děje. Ne všichni rodiče hovoří citlivě s dětmi o vývoji současné situace, a ne všechny děti přijdou do styku s informacemi ze seriózních médií. Pokuste se stručně informovat žáky formou psaného textu nebo rozhovoru o zprávách z médií. V návaznosti na věk vašich žáků můžete s tématem dále pracovat.Další informace k tématu vzdělávání dětí v době pandemie COVID - 19 najdete také zde.
© 2018 - cosiv.cz
web vytvořilo kreativní studio MIRSA Bohemia