Vizualizace nejčastějších pokynů a instrukcí

Porozumění nejčastěji používaným instrukcím můžeme podpořit tím, že pro ně vytvoříme vhodnou vizuální podobu a s ní vytvoříme komunikační karty. Ty můžeme používat u nejmladších žáků s celou třídou nebo je můžeme používat individuálně vůči konkrétnímu žákovi nebo žákům.

Vizualizace nejčastějších pokynů a instrukcí

© 2018 - cosiv.cz
web vytvořilo kreativní studio MIRSA Bohemia