Vizualizace denního rozvrhu a služeb žáků

V navštívené zahraniční škole byly třídy 1. až 3. ročníků vybaveny pomůckami pro vizualizaci režimu dne a služeb, které žáci ve třídě mají.

Vizualizace denního rozvrhu

© 2018 - cosiv.cz
web vytvořilo kreativní studio MIRSA Bohemia