Vizualizace číselné řady

Žáci s oslabeným zrakovým vnímáním mohou mít problém s orientací v tradičně zobrazované číselné řadě nebo tabulkách s čísly (např. tabulkách násobení). Čísla se jim mohou slévat v jeden vizuální obraz, ve kterém se neorientují.

Vizualizace číselné řady

© 2018 - cosiv.cz
web vytvořilo kreativní studio MIRSA Bohemia