Proč je důležité zabývat se dětským duševním zdravím

Duševní zdraví dětí a adolescentů PDF

Děti a dospívající jsou často vnímáni obecně jako zdravá skupina osob, přitom se jedná o obzvlášť
zranitelnou skupinu pro rozvoj duševních potíží. Výzkumy ukazují, že polovina duševních poruch začíná již ve školním věku, k jejich diagnostice však dochází až později. Alarmující je, že většina dětí a dospívajících (dále jen děti) nedostává potřebnou psychologickou péči a podporu. Celosvětově se ukazuje, že zhruba 20 % dětí trpí alespoň jedním duševním onemocněním, přičemž nediagnostikovaných duševních problémů je ještě více. Nejčastěji se jedná o poruchy v oblasti úzkostí, depresí a poruch chování. Obecně se ukazuje, že asi 10 % dětí potřebuje v nějaké formě pedopsychiatrickou péči. Zanedbání duševního zdraví u dětí zvyšuje pravděpodobnost neprospívání ve škole, šikany, užívání návykových látek, sebepoškozování, narušených vztahů a sebevražd. Včasná identifikace duševních obtíží u dětí vede ke snížení rizika rozvoje do závažnější formy a potřeby psychiatrické péče v dospělosti, zvýšení kvality života a také snižuje nutnost poskytování dalších zdravotních a sociálních služeb souvisejících s rozvojem rizikového chování.

© 2018 - cosiv.cz
web vytvořilo kreativní studio MIRSA Bohemia