Práce se třídou po půlročním odloučení

Vážení kolegové, milí třídní vyučující,

brzy nás čeká návrat k prezenčnímu vyučování, tedy žáci našich tříd i my se potkáme tak,
jak jsme byli zvyklí, aniž by nás, kdy napadlo, že to může být ráz naráz úplně jinak. Navíc,
nejednalo se o ledajaký půlrok, především na jaro roku 2020 budeme nejspíš ještě dlouho
vzpomínat. Co vše naši žáci zažili? Jak se vyrovnávali s tak náhlou změnou denního režimu,
způsobů výuky, ale třeba také výraznou změnou množství tráveného času s rodinou?
Věříme, že mnoho těchto informací jste od svých žáků zjišťovali nebo dostávali již v samotné
době distanční výuky. Je však otázkou, kolik toho žáci vědí o prožívání karantény ostatními
jejich spolužáky, co dalšího se odehrálo v jejich hlavách za dva měsíce prázdnin a především,
jaký vliv bude mít celý předešlý půlrok na dynamiku třídních vztahů.

Jsme přesvědčeni o tom, že práce se vztahy ve třídě a poskytnutí prostoru žákům ke sdílení
toho, co v nedávné minulosti prožili, bude nyní zcela zásadní. My i mnoho dalších organizací,
poskytujících prevenci, jsme připraveni Vás v tomto období maximálně podporovat.
Zároveň je zjevné, že nedokážeme externě zajistit tolik programů, kolik jich teď ve školách
může být potřeba. I proto jsme se rozhodli sdílet s Vámi několik našich nápadů na konkrétní
techniky, které Vám mohou pomoci navázat tam, kde jste skončili, či otevřít náročné téma
prožívání karantény a ohrožení coronavirem.

Věříme, že jste nejlepšími odborníky na klima v kolektivech, kde působíte jako třídní
vyučující. Jistě máte plán, jak práci se svojí třídou v září začnete a také věříme, že Vaši žáci
se již na setkání s celou svojí třídou i s Vámi těší. Tyto naše tipy berte prosím jako snahu o
Vaši podporu ve zcela nové situaci pro nás pro všechny.

Přejeme Vám i Vašim žákům příjemný návrat do staronových kolejí vyučování na živo.

Zdroj: Centrum primární prevence Magdaléna o.p.s.

© 2018 - cosiv.cz
web vytvořilo kreativní studio MIRSA Bohemia