Pomůcky pro propojování znázornění matematických jevů

Nejen žáci se specifckými poruchami učení mají občas problém propojit si různá matematická znázornění téhož. 

Pomůcka - různá znázornění matematických jevů

© 2018 - cosiv.cz
web vytvořilo kreativní studio MIRSA Bohemia