Pomůcky pro dechová cvičení

Dechová cvičení jsou důležitou průpravou pro nácvik čtení, snažíme se jimi docílit prohloubení nádechu a výdechu. K podpoře motivace u těchto cvičení můžeme využít např. následující pomůcky.

Pomůcky pro dechová cvičení

© 2018 - cosiv.cz
web vytvořilo kreativní studio MIRSA Bohemia