Pomůcka pro nácvik postupu vícekrokové úlohy nebo činnosti

Žáci s ADHD resp. SPU (specifickou poruchou učení), ale nejen ti, mohou mít sníženou schopnost vnímat souslednost dílčích aktivit či kroků složitějších úloh nebo činností. Typickým příkladem jsou slovní úlohy, kdy často nedokážou dodržet správný postup při jejich výpočtu. Proto je užitečné, pokud žákům vytvoříme vizuální pomůcky, které jim pomohou k zapamatování souslednosti jednotlivých kroků při řešení úloh či realizaci činností sestávajících z více kroků, jejichž pořadí je třeba dodržet.

Pomůcka pro nácvik postupu

obrázky:

© 2018 - cosiv.cz
web vytvořilo kreativní studio MIRSA Bohemia