Pomůcka k převodům jednotek

Zejména pro žáky se specifickou poruchou učení může být obtížné správně se orientovat v převodech jednotek. Zde uvedená jednoduchá pomůcka jim k tomu může napomoci.

Pomůcka k orientaci v jednotkách

Převodní tabulky

© 2018 - cosiv.cz
web vytvořilo kreativní studio MIRSA Bohemia