Podpora lidí s PAS v nejistých dobách

V přiloženém pdf souboru přinášíme překlad materiálu od kolegů z Frank Porter Graham Child Development Institute, který shrnuje inspiraci a dobrou praxi k podpoře lidí s PAS za současné epidemie COVID - 19. Posloužit může jistě také jako inspirace k podpoře dalších osob se zdravotním postižením zejména s postižením mentálním či kombinovaným.

Materiál vychází z toho, že všechny obtíže, které člověk s PAS má, se mohou v tomto stresujícím období zhoršovat. Následujících 7 strategií podpory je navrženo tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám lidí s autismem. Materiál současně obsahuje příklady a zdroje připravené k okamžitému využití, aby pečovatelům umožnil snadno a rychle tyto strategie implementovat. Jsou zde představeny různé styly a koncepty podpory a materiály různé informační složitosti. Ty tvoří škálu možností, které lze využít napříč věkovými kategoriemi a dovednostmi. a demonstrují, co z nich lze vytvořit aktivními pečovateli. Mohou být vyžadovány specifické úpravy a doplnění strategií tak, aby co nejlépe vyhovovaly různým potřebám jednotlivých dětí a mladých dospělých. Tyto strategie mají být nabídkou nebo souborem užitečných nápadů. Pečovatelé mohou využít nejdříve jeden nápad a najít způsob, jak by mohl fungovat u jejich dítěte (dětí) s autismem a jejich rodiny. Je možné začít se strategií, kterou již pečovatelé v minulosti využili, nebo nalézt nástroj k řešení problému, který aktuálně způsobuje největší stres. Zvažte
zapojení samotného dítěte/dospělého do rozhodovacího procesu o tom, jaké nástroje by mohly být nejvíce užitečné.

© 2018 - cosiv.cz
web vytvořilo kreativní studio MIRSA Bohemia