Podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v době epidemie koronaviru

Současná situace klade vysoké nároky na všechny zúčastněné – děti, rodiče i učitele. Všichni se v této době učíme, jak zvládnout vzdělávání dětí v mimoškolním prostředí. Ne vždy daří najít rovnováhu mezi požadavky kladenými ze strany škol a časovými a psychickými kapacitami rodičů a dětí. Musíme myslet také na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jejichž vzdělávání je specifické a pro jejich rodiče výrazně obtížnější.  Krom toho jejich rodičům mohou z nejrůznějších důvodů scházet potřebné kompetence, pomůcky či technické vybavení. Tlakem na výstupy a výkon jen ještě více prohlubujeme rozdíly mezi dětmi z různého socioekonomického prostředí a s různými speciálními vzdělávacími potřebami.

Níže sdílíme několik výzev, letáků a videí, které jsme v souvislosti se současnou epidemiologickou situací na podporu ohroženým a znevýhodněným dětem a jejich rodinám připravili, abychom poukázali a problémy v praxi a iniciovali jejich řešení. Sdílíme také další zajímavé materiály od kolegů z MPSV a Člověk v tísni.

Webináře NPI ČR s účastí ČOSIV:

 

© 2018 - cosiv.cz
web vytvořilo kreativní studio MIRSA Bohemia