Plán pedagogické podpory

Pro žáky s potřebou mírné podpory ve vzdělávání nebo zapojení v kolektivu školy od roku 2016 zpracovávají plány pedagogické podpory. Zpracování plánu není podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných nezbytnou podmínkou poskytování podpůrných opatření 1. stupně, nicméně pro efektivitu podpory žáka je užitečné takový plán zpracovat. Formulář v příloze vyhlášky je ale poněkud složitý a proto zde představujeme plán podpory, se kterým jsme se seznámili v zahraniční škole.

Plán podpory - vzor

 

© 2018 - cosiv.cz
web vytvořilo kreativní studio MIRSA Bohemia