Plakáty pro rozvoj emočních dovedností

Připravili jsme pro Vás plakáty využitelné v aktivitách zaměřených na rozvoj emočních dovedností dětí v mateřských školách a na 1. stupni základních škol. Plakát Jak se cítíš dětem pomáhá poznávat různé emoce a plakát Když se necítím dobře, můžu... ukazuje účinné způsoby podpory seberegulace. Plakáty je vhodné využívat v prezenčních i on-line komunitních kruzích a třídnických hodinách. Mohou být také umístěny do relaxačního koutku ve třídě nebo relaxační místnosti, jsou-li zřízeny. Před jejich vyvěšením v těchto prostorách je důležité s dětmi využívání plakátů nacvičit.

S pomocí těchto plakátů dětem pomůžeme zorientovat se ve vlastních emocích, porozumět emocím druhých a naučit se zdravým způsobům sebezklidnění. Distanční výuka a omezení sociálních kontaktů u dětí způsobuje zvýšený stres, který se projevuje častějším negativním prožíváním a změnami emočního ladění. Na dlouhodobě zvýšený stres mohou děti reagovat nevhodnými způsoby seberegulace (sebepoškozováním, zvýšenou konzumací sladkostí, kontrolou příjmu potravy), agresivitou či apatií. Je proto důležité témata týkající se emočního prožívání a seberegulace cíleně zařazovat do výuky.

 

© 2018 - cosiv.cz
web vytvořilo kreativní studio MIRSA Bohemia