PBIS - podpora pozitivního chování dětí a žáků

PBIS - Positive Behavior Intervention and Support je implementační rámec pro výběr a použití výzkumně ověřených preventivních a intervenčních postupů poskytující žákům podporu v oblasti akademické, sociální, emoční a také v oblasti chování. Jeho cílem je nastavit podmínky a procesy ve škole tak, aby se účinně předcházelo problémovému chování žáků. Dopad intervencí je ale mnohem šiřší a výzkumy potvrzují, že se ve školách, které PBIS implementují, zlepšují i vzdělávací výsledky žáků a spokojenost učitelů. Díky snížení psychické i časové zátěže spojené s řešením problémového chování žáků mají učitelé více času a energie na učení.

Úvod této metody v ČR představil Steve Goodman, záznam z jeho přednášky najdete ZDE.

Představení metody a shrnutí základních pilířů jsme pro vás připravili k využití.

video:

© 2018 - cosiv.cz
web vytvořilo kreativní studio MIRSA Bohemia