Multisenzoriální pomůcky aneb učíme se více smysly najednou

Nejen žáci, které mají oslabení sluchové rozlišování zvukově podobných hlásek, ocení pomůcky, které k učení využívají současně zrak, sluch a hmat. Hmatové pomůcky ocení také děti, které se dobře učí prostřednictvím manipulace a pohybu.
Mladší žáci mohou využít mlutisenzoriální pomůcky při nácviku rozlišování měkkých, tvrdých a obojetných souhlásek.

Multisenzoriální pomůcky

© 2018 - cosiv.cz
web vytvořilo kreativní studio MIRSA Bohemia