Metodika matematiky podle Netty Engels, pro děti které mají problémy s počítáním

Metodika Matematiky podle Netty Engels je metodika určená pro výuku matematiky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které mají problémy s počítáním. Původně vznikla pro výuku dětí s Downovým syndromem, ale je využitelná pro všechny děti s mentálním postižením nebo jakékoliv děti, které potřebují větší podporu a více procvičování.

V praxi se ukazuje, že stávající metody jsou pro některé děti nevhodné, moc rychlé, v učebnicích je málo příkladů a procvičování a nedostatek opakování. Stránky jsou často přeplněny obrázky a názory, ve kterých se  některé děti těžko orientují a rozptylují jejich pozornost. Metoda se dá kombinovat s každou jinou a je vhodná i pro velmi pomalé žáky.

Metoda se vyznačuje tím, že:
- každý nový krok se musí naučit zvlášť
- vše se musí stále opakovat
- musí být dostatek příkladů na procvičování
- stále se musí procvičovat jak nové, tak dříve naučené příklady
Při této metodě je doporučováno:
- pracovní listy kopírovat, aby se mohly opakovaně používat
- vycházet stále ze stejného systému, rozkládání čísel
- u nových příkladů nejdříve pracovat s pomůckami (aritmetické pravítko), ale končit bez nich

Nedílnou součástí příručky je velmi obsáhlá příloha obsahující stovky pracovních listů na procvičování základů sčítání, odečítání, rozkladů a násobení. Příloha obsahuje také hry na procvičovaní probíraných matematických dovedností a pracovní listy pro nácvik psaní číslic.

Více informací a možnost objednání metodiky na webu DownSyndom CZ.

© 2018 - cosiv.cz
web vytvořilo kreativní studio MIRSA Bohemia