Karta KID pomůže včas rozpoznat ohrožené dítě

Karta KID vznikla ve spolupráci čtyř ministerstev a České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Název je zkratkou tří klíčových prvků pro účinnou pomoc ohroženému dítěti: kooperace, identifikace, důvěra. KID navíc znamená v angličtině „dítě“.

Využijí ji profese, které mohou být v kontaktu s ohroženými dětmiUčitelé, sociální pracovníci, zdravotníci, záchranáři, policisté, hasiči mají v ruce nový nástroj, jak včas rozpoznat ohrožené dítě.

Karta poskytuje vodítka k identifikaci akutního ohrožení života, bezpečí a zdraví dítěte. Popisuje postup, jak v případě ohrožení dítěte zajistit jeho ochranu v souladu s jeho nejlepším zájmem a platnými právními předpisy.

Kdo kartu KID vytvořil a vyzkoušel v praxi

Na tvorbě karty se podíleli přední čeští psychologové, zástupci dětských krizových center a připomínkovali ji zástupci všech profesí, pro které je karta určena.

Tvorbu karty KID a její pilotáž na Mostecku v rámci projektu Signály zajistila v těsné spolupráci s dotčenými profesemi Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání.

Jedná se o unikátní počin, na kterém spolupracovala čtyři ministerstva a ukazuje se tak, že meziresortní spolupráce může přinést velmi důležité a potřebné výstupy, které jistě uvítají všechny profese, které mohou přijít do kontaktu s ohroženými dětmi a které pomohou především samotným ohroženým dětem, říká spoluautorka karty KID a místopředsedkyně ČOSIV speciální pedagožka Lenka Felcmanová.

Karta k identifikaci špatného zacházení s dětmi obsahuje znaky ohroženého dítěte, rozdělené do tří tematických bloků:

  • Fyzické znaky špatného zacházení s dítětem
  • Znaky projevující se v chování dítěte
  • Znaky rizikového chování pečujících osob

Karta obsahuje též důležité kontakty, na které se může každý v případě podezření obrátit.

Ministerstva práce a sociálních věcí, školství, vnitra a zdravotnictví pracovaly na sjednocení indikátorů ohroženého dítěte napříč resorty v rámci úkolu z Národního akčního plánu pro duševní zdraví na období 2020–2030.

Komu je karta usnadňující rozpoznání špatného zacházení s dětmi určena

Karta KID je určena učitelům, pracovníkům v neformálním vzdělávání, sociálním pracovníkům, policistům, záchranářům, hasičům, zdravotníkům a dalším profesím, které mohou být v kontaktu s ohroženými dětmi. Díky kartě KID mohou včas zaznamenat ohrožení konkrétního dítěte a vědět, jak v takové situaci jednat.

Pedagogický pracovník může být v mnoha případech jedinou osobou, která je mimo rodinu s dítětem v kontaktu a může na jeho ohrožení upozornit. Proto velmi vítám kartu KID, která učitelům poslouží jako návod, jak ohrožené dítě poznat a jak dále postupovat, zdůrazňuje Michal Černý, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT.

Karta KID dala systému pro pomoc ohroženým dětem jasný řád. Nyní mohou policisté lépe identifikovat ohrožené dítě a nasměrovat k němu pomoc dříve, než se jeho situace zkomplikuje, dodává za Ministerstvo vnitra Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality.

Pracovníci v sociálních službách, a především zaměstnanci Orgánu sociálně právní ochrany dětí hrají v problematice ohrožených dětí zásadní roli. Také oni kartu KID vítají, protože jasně definuje děti v akutním bezprostředním ohrožení a v chronickém ohrožení a pomáhá ostatním profesím se v problematice lépe zorientovat, doplňuje za MPSV Mgr. Jan Vrbický, zastupující ředitel odboru sociálních služeb a inspekce sociálních služeb.

Každé dítě má právo na bezpečí a spokojený život bez ohledu na to, do jakých podmínek se narodí, proto doufám, že právě karta KID pomůže zachytit ohrožené děti včas a stabilizovat tak jejich životní podmínky a duševní zdraví co nejdříve, shrnuje Klára Laurenčíková z týmu reformy psychiatrické péče při ministerstvu zdravotnictví.

Ověřeno v praxi na Mostecku

Pilotáž karty KID neboli její testování a ověřování použitelnosti v praxi probíhalo v rámci našeho projektu Signály na Mostecku od listopadu 2021 do ledna 2022. Za podporu děkujeme Nadaci České spořitelny. Po skončení testování probíhaly úpravy, po kterých byla karta KID představena ministrům školství, zdravotnictví, vnintra, práce a sociálních věcí na společném setkání. Nyní se bude s podporou ministerstev postupně rozšiřovat do praxe v celé ČR.

Co se s kartou KID bude dít dál

Karta KID je hotová a schválená experty z řad psychologů, psychiatrů, speciálních pedagogů a odborníků na práci s ohroženými dětmi. Následuje zavádění  do praxe:

  • Resort vnitra zahrnul opatření k implementaci karty do nové Strategie prevence kriminality ČR na léta 2022-2027.
  • Ministerstvo školství bude kartu šířit přes webový portál edu.cz a prostřednictvím sítě metodiků prevence (krajští metodici prevence – metodici prevence v pedagogicko-psychologických poradnách – školní metodici prevence).
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí kartu KID nasdílí pracovnicím a pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb. Cílem je posílit tak povědomí odborné veřejnosti o včasné identifikaci ohrožení dítěte a možnosti dalšího postupu.

K dispozici bude také školení ke kartě KID, které nyní připravuje Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání.

Karta KID ke stažení

Pro školy

Pro zdravotníky

Pro sociální pracovníky

Pro policisty

Doprovodné materiály

© 2018 - cosiv.cz
web vytvořilo kreativní studio MIRSA Bohemia