Jak na žáky

Jak na žáky - Martina Tesařová a kol.

Publikace zaměřující se na řešení každodenních náročných situací ve třídě jako např. kyberšikana, vulgární a rasistické chování, vyjednávání s problémovými rodiči, záškoláctví, krádeže atd.

Formou krátkých příběhů z praxe představuje kniha rozbor řešení (dobrých i různým způsobem rizikových) a jejich dopady na žáka z hlediska výchovy, třídního kolektivu, učitelského sboru i celé školy. Každá situace obsahuje rovněž legislativní rámec dané problematiky. Učitelé jistě ocení mnoho užitečných odkazů na metody, postupy ale také kontakty na krizová centra zajišťující podporu dětem či dospělým.

Portál

 

© 2018 - cosiv.cz
web vytvořilo kreativní studio MIRSA Bohemia