Inspirace pro pedagogy výtvarné výchovy

Metodické pracovní  listy

Pracovní a tvořivé listy používané v galerii slouží k usnadnění porozumění výstavy, jejímu doplnění nebo oživení. Listy úzce souvisí s výstavou a jsou považovány za pomůcku při animačním programu.
Pomocí listů se žáci více soustředí na vnímání výstavy, listy dávají podněty k zamyšlení, podněcující tvořivost, jejich pomocí se žáci více soustředí. Neměly by být primárním zdrojem informací, spíše sloužit
jako podpora pro lektora. Podle způsobu využití mohou listy sloužit jako motivace před vlastní
návštěvou galerie. Nejvíce se užívají při animačním programu. Ale lze je využít i po skončení animačního programu, kdy lze s tématem pracovat dále ve školním prostředí. Podoba a rozsah listů je většinou v plné kompetenci jejího tvůrce, lze rozlišit informační nebo aktivizující listy, případně jejich kombinace.
Námětem pro tvorbu může být dílo/a, sbírka, téma nebo námět, výtvarný směr, doba nebo hnutí, osobnosti či život umělce. Pro kvalitní a funkční pracovní listy je dobré dodržet některé předpoklady — zajímavé grafické zpracování, čtivý text, jednoduché vysvětlení principů (př. díla, stylu apod.), zvolit zásadní díla, prostor pro vlastní úvahy a připojený návrh na vlastní tvorbu a postup práce. Tvořivé listy na rozdíl od pracovních mají méně textu, dávají více prostoru pro představivost a prostor pro tvůrčí aktivitu. Jako příklad můžeme uvést různé skládačky, vystřihovánky, prostorové spojovačky
atd. Jsou náročnější na přípravu. Při tvorbě je důležitá cílová skupina, které se přizpůsobí rozsah,
vizuální stránka, struktura otázek, úkolů a informací. Je nutné nepřehltit textem nebo obrázky. Je důležité si i zodpovědět proč a kde chci listy použít, co mají podpořit nebo na co mají poukázat.

Zdroj: Magda Strouhalová & kolektiv

© 2018 - cosiv.cz
web vytvořilo kreativní studio MIRSA Bohemia