Funkční analýza chování a individuální výchovný plán

Webinář na téma Funkční analýza chování (FACH) představuje principy, postupy a ukázky nástrojů diagnostického přístupu pro určování funkce chování žáka, využívaného při poskytování víceúrovňové podpory chování v rámci PBIS (Pozitivní podpora chování žáků).

Webinář se věnuje také základním charakteristikám tvorby Individuálního výchovného plánu, který využívá informací získaných prostřednictvím funkční analýzy chování a slouží jako podklad pro systematické poskytování následné intervence.

Pro optimální využití postupů popisovaných ve webináři je vhodná předchozí informovanost o systému PBIS. Více informací o PBIS naleznete kromě zahraničních zdrojů (pbis.org) ve videích a informačních materiálech zveřejněných na tomto inspiromatu podporainkluze.cz nebo na stránkách pbiscr.cz.

© 2018 - cosiv.cz
web vytvořilo kreativní studio MIRSA Bohemia