Emoční management: Aktivity a hry

Aktivity a hry jsou zaměřeny na zvyšování vzájemné všímavosti ve skupině, aktivní naslouchání, práci se situacemi útlaku jako je diskriminace a šikana a aktivity zaměřené na sebepoznání, sebeurčení a přemýšlení. Aktivity jsou určeny pro větší i menší skupiny, a to především pro prostředí neformálního vzdělávání, ačkoliv řadu z nich lze využít i ve vzdělávání formálním. Navrhované aktivity také zlepšují skupinovou dynamiku a individuální prospívání jedinců. Podporují jejich vzdělávací a pracovní úspěchy, začlenění do společnosti a mají pozitivní dopad v oblasti prevence násilí.

Zdroj: EMOČNÍ MANAGEMENT: AKTIVITY A HRY

© 2018 - cosiv.cz
web vytvořilo kreativní studio MIRSA Bohemia