Co je wellbeing?

Nejen v souvislosti s pandemií COVID-19 se stále častěji setkáváme s pojmem wellbeing a jeho významem pro náš život a fungování ve společnosti. Jeho systémová podpora ve školství je i jednou z priorit Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Co ale tento pojem obnáší? Na jeho výklad se zaměřila Pracovní skupina Wellbeing projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+, který si klade za cíl napomoci implementaci Strategie 2030+ v praxi.

Pracovní skupina při definování wellbeingu pro české vzdělávací prostředí vycházela z definicí rozvinutých vzdělávacích systémů, respektovaných světových autorit (WHO, UNICEF, OECD), rámcových vzdělávacích programů, školského zákona a definice základních lidských potřeb.

Definici wellbeingu ve vzdělávání naleznete zde.

kategorie:

štítky:

© 2018 - cosiv.cz
web vytvořilo kreativní studio MIRSA Bohemia